Ioga

Des de la tradició del Hatha Ioga, a Trigon proposem una pràctica de Ioga integral que se centra en el seu principal objectiu: calmar la ment. La nostra pràctica per tant, desenvolupa els pilars principals del Ioga: les tècniques respiratòries (Pranayama), les postures iòguiques (Asanas), la meditació (Dhyana) i la relaxació (Nidra). Totes les sessions incorporen el cicle complet i ens permeten arribar progressivament a una meditació i relaxació més profundes i conscients. Realitzem diversos tipus de sessions: ioga suau o més intense, un espai per aprofundir tècnicament, un espai d’auopràctica gratuïta quan no hi ha activitat a la sala i sessions de Meditació i Relaxació. Proposem també la realització de sessions individuals quan e svulgui aprofundir en determinats tipus de postures o segments corporals.

A Trigon, tothom pot trobar una pràctica adequada i específica per les seves necessitats i característiques.

Ioga Suau

Des de la tradició més antiga del Hatha Ioga trobem la menció a l’ús de determinats suports en la pràctica del Ioga que faciliten un amajor profunditat, intensitat o accessibilitat a la postura Asana o a la posición de meditació. En el s. XX, aquesta tradició ha estat plenament desenvolupada a través de Mestres com Iyengar que proposava l’ús de diversos tipus de suport per la pràctica habitual de Ioga: cintes, coixins, mantes, cadires, la paret, etc.

La pràctica del Ioga suau no és una pràctica menor del Ioga sinó ben al contrari, és una pràctica més conscient de ritme més lent, on sovint es faciliten materials, com cadires, coixins i mantes. Tot plegat ens ajuda a experimentar millor els beneficis d’una postura determinada intenesificant-la, i ens permet tenir una experiència meditativa i relaxant. Aquest tipus de pràctica també ens facilita la transició entre diferents gravetats, que ens ajuda quan hi ha problemes en la mobilitat o l’estat motriu del nostre cos.

La pràctica de Ioga Suau  que des de Trigon proposem és per tot tipus de persones i situacions físiques, mentals o emocionals.

Meditació

El camí del ioga és el cami de la transformació personal, el camí que ens permet descobrir la nostra veritable naturalesa a través de la pràctica de la consciència plena.
El Ioga com altres tradicions com la Vipassana o el Zen, proposa un camí per tal de desenvolupar plenament la mirada interior a través de la meditació. Tota la pràctica del Ioga a través de la respiració, les postures físiques, la relaxació, la concentració ens porta a la Meditació com a forma d’accedir a la plena consciència i a la comunió amb el nostre veritable ser.

La meditació és creativa, és gratuïta, és el retorn al nostre origen, és descobrir allò més íntim dins nostre sense por i amb plena confiança. En qualsevol tradició espiritual o religiosa que practiquem, la meditació és una eina de transcendencia i d’alliberament de la por i dels esquemes artificials que el nostre món i nosaltres mateixos ens imposem.

Però meditar requereix una pràctica regular i vèncer alguns obstacles perquè els seus resultats i beneficis són profunds i radicals. Per experimentar-los ens demana pràctica i paciencia. Des de Trigon volem proposar eines que ens permetin anar aprenent i practicant la meditació en la nostra vida de cada dia, a casa, a l’escola, a la feina, quan anem en metro o en situacions personals difícils en la malaltia o en la depressió.

Nidra

El Nidra Yoga o somni conscient és un sistema de meditació al que s’accedeix a través d’una relaxació física, mental i emocional profunda. La veritable relaxació dissol la tensió mental i relaxa les emocions accedint a un estat de plena consciència amb una relaxació profunda i present en totes les nostres dimensions.

I com tots els mètodes de meditació Nidra és una eina en la qual es desenvolupa l’atenció plena, a través d’aquest conjunt de mètodes es va obrint i expandint la consciència de mica en mica. Per a això es treballa de forma sistemàtica desconnectant l’atenció dels sentits i mantenint l’atenció en l’experiència interna.

Ioga Nidra es defineix, també com un estat de consciència, igual que les tècniques de meditació en realitat són tècniques de concentració o desenvolupament de l’atenció, Nidra és l’estat fronterer entre l’estat de vigília i el somni, la frontera entre el nivell conscient i subconscient. L’objectiu de Ioga Nidra és romandre conscient i arribar al nivell subconscient i inconscient. També podria definir-se com nivell alfa. El practicant ha de mantenir-se en aquest tall, en aquesta línia entre els dos estats, podria comparar-se a quan un res al mar i s’està en la superfície, li arriba la llum del sol i l’aire, però també es veu el que hi ha sota en l’aigua.