POLÍTICA DE PRIVADESA COMUNITAT DE IOGA SL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  li informem que les dades personals que ens subministri com a usuari del centre a fi de gestionar la seva alta com a client del centre i mantenir la relació contractual i de prestació de serveis; així com per informar-lo de qüestions relacionades amb la seva alta o enviar-li altres comunicacions relacionades amb les activitats i serveis de la Sala Trígon Ioga, o les dades personals que ens subministri a través del portal www.salatrigon.cat i fent contacte al salatrigon@gmail.com  ,seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Comunitat de Ioga SL, que garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679). Només es tracten les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Les seves dades personals seran utilitzats únicament per a la prestació dels serveis oferts a través del portal, així com per a l’enviament de futures comunicacions que poguessin ser del seu interès.

Així mateix, li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una carta certificada o mitjançant forma equivalent,  que permeti acreditar la seva recepció, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: Comunitat de Ioga SL, carrer Grassot, 87, local 2, C.P. 08025 Barcelona (Barcelona). O també es pot dirigir enviant un correu electrònic a la següent adreça salatrigon@gmail.com, on l’atendrà el responsable del tractament i gestió de dades de Comunitat de Ioga SL.

S’adverteix als menors de 18 anys que han de tenir el permís dels seus pares o tutors per proporcionar dades personals en el lloc web de Comunitat de Ioga SL.
Comunitat de Ioga SL no ven, lloga ni posa a la disposició de terceres persones les dades personals proporcionades pels usuaris del portal.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Comunitat de Ioga SL o a qualsevol tercer a causa de la comunicació a Comunitat de Ioga SL de dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Comunitat de Ioga SL ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.