Escoles

Tot i que la meditació es encara percebuda principalment com una eina per adults, l’experiència ens permet afirmar que pot ser una eina valuosíssima també per infants i joves . A més, creiem que pot ser un gran recurs pedagògic, tal com posen de relleu els principals moviments de renovació pedagògica .

Els principals elements en la pràctica de la meditació en infants són els següents:

La respiració com a centre de tota la pràctica: és el fonament i el pilar de l’activitat, l’eina i l’obstacle al mateix temps. Treballar amb la respiració significa l’eina clau per una bona meditació.

Aprendre a adaptar-se: els infants sempre ens sorprenen i sovint no responen de manera consistent a les propostes que els fem. Hem d’estar disposats a aprendre amb ells i buscar solucions i noves aproximacions a les eines estandaritzades.

Utilitzar la imaginació: no hi ha una manera específica per treballar la interioritat ni les metodologies funcionen sempre igual. La seva imaginació pot jugar també a favor del Mestre o instructor.

Aprendre a ser pacients: la pràctica de la meditació és una pràctica de paciencia i constància. Encara més ho ha de ser quan treballem amb infants i amb el seus interessos que poden canviar a cada sessió.

Aprendre a meditar amb els infants: quan proposem la pràctica de meditació també aprenem del propi exercici. Practicar amb els infants és bo per tots i ens fa ser més sensibles a les seves reaccions.

A Trigon oferim eines i metodologies per Mestres i Formadors/es per tal de desenvolupar aquesta pràctica de la interioritat a l’Escola. Oferim sessions personalitzades a Escoles i Centres educatius.

Empreses

En l’empresa, comença a prendre relleu la necessitat d’un ambient de qualitat en el que la persona no només treballi sinó que també es desenvolupi. L’empresa ja no només ha de pensar en gestionar recursos sinó també persones, les seves competències, expectatives i emocions i per això incorpora en les seves formacions cursos destinats cap aquest objectiu En aquest context, el Ioga permet aportar  entre d’atres, els següents beneficis:

La pràctica d’Asanas ens fa conèixer millor el n ostre cos i les nostres limitacions. Escoltant el cos ens escoltem a nosaltres mateixos i ens coneixem millor i sabem com podem seguir avançant, també en l’empresa, optimitzant els recursos que posem en joc.

El ioga ensenya també el gran paper de la respiració, com cada acció mental o física implica una inspiració, que el deixar de fer implica una expiració. El cervell és l’òrgan del cos que consumeix més oxigen, aprendre com funciona la respiració és clau per a pal·liar qualsevol situació d’estrès.

El Ioga ens ensenya a relaxar-nos i a apprendre la diferència entre tensió i relaxació, essencials en la vida laboral per gestionar les situacions complexes i sota gran pressió.

A Trigon, oferim serveis especialitzats en desenvolupar metodologies de Ioga, meditació i consciència plena en la dinàmica professional i laboral habitual.